02 lutego 2023

Szkoła Podstawowa nr 285

Spotkania dla Rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

List Dyrektora Szkoły do Rodziców dzieci 5-letnich

 

Wirtualny spacer po oddziałach przedszkolnych

Wirtualny spacer po szkole