Współpraca

Szkoła Podstawowa nr 285 współpracuje z:

 • Fundacją  Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Warszawie
 • Warszawskim Uniwersytetem Dzieci
 •  Politechniką Warszawską
 • Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Uniwersytetem Warszawskim
 • Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Centrum Edukacji IPN
 • Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
 • Stowarzyszeniem "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport
 • Stowarzyszeniem Epsilon i Centrum Edukacji i Profilaktyki
 • Stowarzyszeniem „Fala Kultury”
 • Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom-Rodzina-Człowiek.
 • Towarzystwem Przyjaciół Warszawy
 • Stowarzyszeniem Otwartych Drzwi
 • Procter & Gamble Polska
 • Stowarzyszeniem dla Rodzin
 • Fundacją Katalyst Engineering
 • Fundacją Pomoc Rodzinie Wszyscy Święci
 • Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • Fundacją Siepomaga- Ratujemy Zwierzaki
 • Fundacją Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.
 • Fundacją „Kresy w Potrzebie - Polacy Polakom”
 • Fundacją Dr Lucy – Ratujemy Zwierzaki
 • Domem Wsparcia Powstańców Warszawy
 • Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monor
 • Schroniskiem dla Kobiet Emaus - Markot

Z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:

 • Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi
 • Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie
 • Komendą Policji
 • Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
 • Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
 • Warszawskim Centrum Przemocy Rodzinie
 • Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES)
 • Muzeami, kinami, teatrami, klubami osiedlowymi, Domami Kultury