Wirtualny spacer po szkole

 

 

Misją Szkoły Podstawowej nr 285

im. Jana Marcina Szancera jest:

 

„Dobre wychowanie, rzetelna nauka i wszechstronny rozwój”

 

 Tylko umiejętna realizacja tych zadań gwarantuje pełny sukces w przygotowaniu młodego człowieka do podjęcia dalszej nauki.
Nasza szkoła ma bogate tradycje inspirowane twórczością naszego patrona. Stwarzamy uczniom warunki do efektywnej nauki i wszechstronnego rozwoju.  
Pomagamy w odkrywaniu talentów i dbamy o ich rozwijanie.
Opieką otaczamy uczniów wymagających pomocy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
Wspólnie z rodzicami staramy się, aby każdy czuł się u nas dobrze i mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.
Nasze cele realizujemy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego wspierania się, zdrowej rywalizacji przy jednoczesnej dbałości o harmonijny rozwój dziecka.
Wyróżnia nas oryginalność stosowanych metod, profesjonalizm, potrzeba doskonalenia się, twórcze działanie, oraz nowoczesna baza dydaktyczna.
Naszą dewizą jest dobro dziecka. 

 

Wizja Szkoły 

 

"Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzieli, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze"

Dążymy do tego, aby:

uczniowie - byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszej edukacji i życia we współczesnym świecie;
rodzice - włączali się w życie szkoły, wspierając nauczycieli i swoje dzieci, aby wspólnie osiągnąć sukces edukacyjny i wychowawczy;
nauczyciele - stale poszukiwali twórczych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi  każdego ucznia na miarę jego możliwości i potrzeb;
szkoła - była postrzegana w środowisku lokalnym jako miejsce bezpieczne i rozwijające pasje i zainteresowania dzieci.