W tym roku szkolnym zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową prowadzili:

p. Dorota Marcinkowska i p. Tomasz Strąk.

Tradycyjnie egzamin będzie się składał z dwóch etapów:

     - egzaminu teoretycznego w formie pisemnej

     - egzaminu praktycznego z techniki jazdy rowerem.

Rodzice uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu na kartę rowerową składają do sekretariatu szkoły zgodę (arkusz zaliczeń). Arkusz może być przekazany do sekretariatu przez ucznia. Prawidłowo uzupełniony arkusz zawiera dane ucznia oraz podpisy - wychowawcy, rodzica, podpis pani pielęgniarki. Arkusze składamy do 30 kwietnia.
Egzamin teoretyczny (test) dla uczniów klas czwartych odbędzie się podczas lekcji (maj/początek czerwca). Terminy egzaminów teoretycznych dla klas 5-8 będą przekazywane indywidualnie osobom zainteresowanym.

Egzamin teoretyczny to test składający się z 25 pytań. Aby go zaliczyć należy uzyskać minimum 20 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin praktyczny odbędzie się 21 czerwca w szkole i będzie przeprowadzony przez Straż Miejską. Godzina oraz szczegóły organizacyjne dotyczące egzaminu praktycznego będą przekazywane uczniom, którzy zdadzą egzamin teoretyczny.