Nagłówek

UBEZPIECZENIE DZIECI

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu NNW uczniów.
Każdy rodzic zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka, od następstw nieszczęśliwych wypadków, sam wybiera firmę ubezpieczeniową i dokonuje ubezpieczenia indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Dyrektora Biura Administracyjnego

m. st. Warszawy dotyczące ubezpieczenia uczniów NNW.

UBEZPIECZENIE.docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 ubezpieczeni są przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową (NAU) w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Od 1 września objęci są programem EDU PLUS dla NAU.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby.

Ubezpieczenie uczniów w szkole nie jest obowiązkowe.

Więcej informacji na stronie: http://szkody.nau.pl/

 

Dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od rodzaju zgłaszanego roszczenia.pdf

NUMER POLISY NNW dzieci   EDU-A/P052842 (rok szkolny 2018/2019)

EDU-A/P048807 (rok szkolny 2017/2018)