Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2023/2024
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych