Kalendarz roku szkolnego

 Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Data

Klasy

05.09.2022r.

Oddziały przedszkolne

14.09.2022r.

Zebranie z rodzicami w klasach I-III

15.09.2022r.

Zebranie z rodzicami w klasach IV-VIII

20.10.2022r.

Dzień otwarty

16.11.2022r.

Zebranie śródroczne w klasach I-III

17.11.2022r.

Zebranie śródroczne w klasach IV-VIII

21.11.2022r.

Oddziały przedszkolne

15.12.2022r.

Dzień otwarty

25.01.2023r.

Zebranie półroczne w klasach I-III

26.01.2023r.

Zebranie półroczne w klasach IV-VIII

16.03.2023r.

Dzień otwarty

24.04.2023r.

Oddziały przedszkolne

27.04.2023r.

Dzień otwarty

24.05.2023r.

Zebranie roczne w klasach I-III

25.05.2023r.

Zebranie roczne w klasach IV-VIII

12.06.2023r.

Oddziały przedszkolne

 

Kalendarz roku szkolnego 

Termin

Zadania

01.09.2022 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

do 28. 09.2022 r.

Wybory do SU

Do 30.09 2022 r.

Pasowanie na przedszkolaka

14.10.2022 r.

Ślubowanie klas I (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-VIII)

11.11.2022 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

do 15.12.2022 r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu lub nieodpowiednią/naganną oceną zachowania

23.12-31.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023r.

Święto Trzech Króli

17.01.2023r.

Rada klasyfikacyjna klas I – VIII

19.01.2023r.

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji

24.01.2023r.

Rada podsumowująca pracę w I półroczu

27.01.2023r.

Podsumowanie pracy uczniów klas IV-VIII w I półroczu

30.01.2023r.

Początek II półrocza

13.02.– 26.02.2023r.

Ferie zimowe

Do 31.03.2023r.

Święto Szkoły

06.04.–11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2023r.

Święto Pracy

03.05.2023r.

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

do 15.05.2023r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu lub oceną nieodpwiednią/naganną zachowania

23.05.– 25.05.2023r.

Egzaminy ósmoklasistów

25.05.2023r.

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych

08.06.2023r.

Boże Ciało

13.06.2023r.

Rady klasyfikacyjne klas I-VIII

15.06.2023r.

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji

22.06.2023r.

Podsumowanie pracy uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2022/2023

23.06.2023r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23.06.2023r.

Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2022/2023

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Lp.

Data

Uzasadnienie

1.

31.10.2022r.(poniedziałek)

Dzień przed wolnym 01.11.2022r. (wtorek)

2.

02.05.2023r.(wtorek)

Dzień przed wolnym 03.05.2023r. (środa)

3.

04.05.2023r.(czwartek)

Dzień po wolnym 03.05.2023r.(środa)

4.

05.05.2023r.(piątek)

Dzień po wolnym 04.05.2023r.(czwartek)

5.

23.05.2023.r(wtorek)

Egzamin ósmoklasisty

6.

  24.05.2023r.(środa)

Egzamin ósmoklasisty

7.

25.05.2023r.(czwartek)

Egzamin ósmoklasisty

8.

09.06.2023r.(piątek)

Dzień po Święcie Bożego Ciała (czwartek)