Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

WYCHOWAWCY GRUP ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OPa "Marzyciele" (3-latki) – wych. p. 

                                                    p. 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia p. 

OPb "Tropiciele" (5-latki) – wych. p. I. Cichecka

                                                     p. M. Adamczyk

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenie p. E. Prokopiuk

OPc "Podróżnicy" (6-latki) – wych. p. M. Pietruszka

                                                       p. J. Zienkiewicz-Ebing

OPd "Odkrywcy" (6-latki) – wych. p. J. Radosz
                                                      p. 

 

WYCHOWAWCY KLAS I - III

Kl. I a - wych. p. Elżbieta Skrzek                    

       Kl. I b - wych. p. Katarzyna Grudzień - Kuczyńska

       Kl. I c - wych. p. Karolina Pawelec

 

Kl. II a - wych. p. Bogumiła Morańda 

Kl. II b - wych. p. Agnieszka Deuszkiewicz                 

       Kl. II c - wych. p. Anna Bidzińska

    

Kl.  III a - wych. p. Jadwiga Siemiątkowska         

Kl.  III b - wych. p. Hanna Klimkowska     

 

 

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII

 

         

Kl. IV a - wych. p. Jowita Januchta - Michalska            

Kl. IV c - wych. p. Joanna Przychodzień

Kl. IV d - wych. p. Robert Jankowski            

 

Kl. V a - wych. p. Anna Prusaczyk            

Kl. V b - wych. p. Małgorzata Kamola  

Kl. V c - wych. p. Dorota Gutowska-Gumowska

Kl. V d - wych. p. Paweł Zyśk

 

Kl. VI a - wych. p. Ewa Łażewska

Kl. VI b - wych. p. Renata Grelewska

Kl. VI c - wych. p. Agnieszka Borek 

Kl. VI d - wych. p. Katarzyna Wrona

 

Kl. VII a  - wych. p. Dorota Ozimek  

Kl. VII c - wych. p. Ewa Sikorska

Kl. VII d - wych. p. Ewa Maciejczyk

            

Kl. VIII b - wych. p. Marta Skonieczna

Kl. VIII c - wych. p. Anna Koślacz

Kl. VIII e - wych. p. Grażyna Sawicka           

Kl. VIII f - wych. p. Mariusz Cichoń

Kl. VIII g - wych. p. Jolanta Szewczak

Kl. VIII h - wych. p. Marzena Ławrecka